You are currently browsing the monthly archive for فوریه 2010.

طرف نشسته وقت و پولش رو هزینه کرده برای ملت ایمیل فرستاده:

جدیدترین متلک ها به دختران!!

هر وقت مغزش کار نمی کرد می رفت دستشویی!!

در پیچیدگی زن ها همین بس که:

در عین اینکه با هم بد هستند به هم لبخند می زنند وبالعکس!!

_حاج آقا ببخشید خوردن قهوه با کافی میت آمریکایی مشکل شرعی داره؟

شکست های عشقی از حماقت های عشقی سرچشمه می گیره!!

وی از دستیابی ایران به فناوری پیشرفته هوا کردن فیل به دست متخصصان داخلی خبر داد!!

یه دوستی می گفت:

تا وقتی ازدواج نکردی تمام دخترهای دنیا مال تو هستند!!

پست های خودش رو هم توی گودر لایک میزد!!

بعضی از کسانی که وارد زندگی آدم می شوند، مثل اون پرنده ای هستند که

تا می خواهی از دیدن پروازش  لذت ببری گند می زنه به  لباست  و رد میشه !!

عزیزم!!

هیچ وقت اون لحظه ای که همدیگر رو جلوی پایگاه فسیج محل دیدیم فراموش نمی کنم!!

توی این یه وجب جا نمیشه درباره خودم توضیح بدم . شازه هم یعنی ناب .
قوانین اینجا: کامنت تبلیغاتی= پنچری لینک کردن= اختیاری

رفقای آنلاین:

توئیت نامه :

خطا: توییتر پاسخ نداد. خواهشمندیم چند دقیقه صبر کنید و این صفحه را بازآوری نمایید.

instagram

خاطره بازی.....قشنگترین لبخند دنیا...

RSS رفقای به روز

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.