وی این روز را، فیلتر عمومی اعلام کرد….

Advertisements