وی استفاده از google و yahoo را به شرط داشتن وضو مباح دانست …

Advertisements