بابام میگه :
تاریخ نشون میده برای انقلاب باید فکر ها رو دزدید!! (با کمی اقتباس)

Advertisements