_ عروس خانم بالاخره من چیکار کنم؟! وکیلم؟
ــ با توجه تحولات هفته اخیر ، با اجازه آقای مشایی ،بله!!

Advertisements