کوروش تو بخواب …….
من یارانه ات رو برات می گیرم!

Advertisements