بر اساس آخرین خبرها واژگونی یک عابر بانک دیگر بر روی شهروندان
سی و چند کشته و زخمی بر جای گذاشت .
با احتساب این سی نفر تعداد شهدای یارانه به 300000 نفر رسیده است.

Advertisements