.
.
.
قصه ی ما به سر نرسید
فیلطرچی هم به آرزوش نرسید…

Advertisements