یه بابایی توی اداره ما میگه احمدی نژاد نماینده امام زمان هست
و ما کلی می خندیم…

Advertisements