توی این فکرم به حمایت از حماقت های یه احمق  چی میگن؟

Advertisements