دیروز طی یک عملیات انتحاری ازدواج کردم

از تلفات دخترهای مجرد فامیل خبری در دست نیست!

پی نوشت : مبارکم باشه!!

Advertisements