یه جایی خواندم که مغز دو تا کار رو نمی تواند با هم انجام بده(تحلیل کنه)!

پس داداش موقع رانندگی دستت رو توی دماغت نکن .

Advertisements