جهان سوم جایی هست که علاوه بر بیماری ها،تصادفات و جنایات
فعالیت های سیاسی هم از عوامل مرگ و میر به حساب میاد!!

Advertisements