از اسطوره های اعتماد به نفس ، میشه به دختر دبیرستانی ها اشاره کرد.

Advertisements