_ پسر جون بگذار یه نصیحتی بکنم توی زندگی ات به دردت می خوره

_ بفرمایید

_ خواستی زن بگیری سبزه بگیر، سفید دل آدم رو میزنه!!

_ !!

(واقعی به نقل از یکی از دوستان)

Advertisements