با بعضی از این پیرزن ها که 10 دقیقه حرف میزنی
می فهمی چرا شوهرشون 10 سال زودتر از آنها مرده!!

Advertisements