ملت داره دهن شون آسفالت میشه،

بعد آهنگ همه چیز آرومه…. رو گوش می کنند!!

Advertisements