زمان:17:30 بعد از ظهر

مکان: اداره

افراد:همکاران مرد جهت اضافه کاری

کار انجام شده: خنده و گفتگو درباره شب جمعه گذشته!!

Advertisements