وقتی توی کاتولوگ ساده یه پرینتر، زبان و کشور ما رو

به حساب نمی آورند فناوری هسته ای یعنی کشک؟!

Advertisements