یک زمانی نگرانی مادرم این بود که کمونیست نشوم

حالا نگرانیش اینه که مجرد نمونم!!

Advertisements