آفت رفاقت توی پسرها ازدواج هست،بین دخترها بچه دار شدن .

وجه مشترکشون هم اینه که توی هر دوتاش زاییدنه!!

Advertisements