_آقا داماد چه کاره هستند؟

_توی کار خرید و فروش اورانیوم هستند!!

Advertisements