جشن ملی برق رسانی به روستاهای با جمعیت کمتر از 20 خانوار!!

پی نوشت:الان ساله 2010 هست.

Advertisements