وی از دستگیری این فعال سیاسی در حین ترقه بازی خبر داد!!

Advertisements