هر وقت مغزش کار نمی کرد می رفت دستشویی!!

Advertisements