باتشکر از:
سازمان اتوبوسرانی تهران و حومه،ضلع غربی میدان آزادی،بچه های محله ی بیست و سی،اتحادیه تولیدکنندگان ساندیس و تمام عزیزانی که در تهیه این مجموعه ما را یاری نمودند .
22 بهمن 88

Advertisements