وی اعلام کرد در ازای دریافت مقادیر زیادی ساندیس حاضر به
آزاد کردن وبلاگ می باشد !!

Advertisements