ما به این نتیجه رسیدیم که بدیم . اونا 30درصد بدن(بدهند) ، ما 3 درصد بدیم .

تازه اگه اونا ندادند ما خودمون می تونیم بدیم…

پ.ن:بخشی از سخنان محموتی در پخش زنده تلویزیون

Advertisements