پس از سال ها فاش شد کبری تصمیم گرفته بوده بعد از ترک تحصیل از خونه فرار کنه!!

منبع:حسنک(دوست پسر سابق کبری)

Advertisements