_چرا شب های جمعه اینقدر ترافیکه؟

_چون رفت و آمد زیاده!!!

Advertisements