_ من به تمام فرزندان خودم توصیه می کنم…

(حضار گریه کنان شناسنامه ها شون رو چک می کنند…)

Advertisements