_ یه دوست دختر درست و حسابی هم پیدا نکردیم

_ باید قسمت ات باشه!!!

Advertisements