حوزه علمیه دقایقی پیش طی حکمی مدت امامت امام زمان رو تمدید کرد!!

Advertisements