آنان که رفتند کاری حسینی کردند

آنان که ماندند باید کاری زینبی  کنند

وگرنه یزیدی اند            ( معلم شهید دکتر علی شریعتی )

پ.ن : یا حسین ، یاور فرزندت حسین  باش .

Advertisements