فسیج  طی یک بخشنامه فوری به تمام

برادران عرزشی اعلام کرد :

به مناسبت  عاشورای  سبز حسینی  استثنا

.

.

امسال اجرای مراسم قمه زنی

توسط تمامی نیروها  مجاز می باشد !!!

Advertisements