دوست عزیز که ساعت 11 شب با سرعت

شصت کیلومتر درساعت وسط خیابون میزنی

روی ترمز

.

.

.

ارزش یک پرس غذای نذری

از جون یک آدمیزاد بیشتر نیست !!!!

Advertisements