آه ،  روزگار غریبی است ……

کوچه های محل  ، خلوت

و سلامم را

جوابی نمی دهد

دختر همسایه

.

.

از روزی که شوهر کرد!!

روزگار غریبی است …..

Advertisements