یکی از دوستان : تو هیچی ات شبیه آدم ها نیست !!

من : چرا ؟

همون یکی از دوستان : به دو دلیل مهم

چون 26 سالته تا حالا شلوار جین نپوشیدی

از همه مهم تر تا حالا  دوست دختر(همون gf)  نداشتی !!!

پ.ن : خاک بر سر من با این دوست هام  !!

Advertisements