یعنی ممکنه :

در آینده توی خواستگاری ها به جای چای

.

.

.

عرویس خانم کاپوچینو بیاره !؟

Advertisements