عینک دودی یه عیب بزرگ داره !!

عیب اش اینه که وقتی به چشمت میزنی

.

.

.

دیگه نمیشه چشمک زد !!!

Advertisements