دوستان به علت عمل لیزیک چشم هام از فردا 3 الی 4 روزی

(شاید هم یک هفته ) نمی تونم از کامپیوتر استفاده کنم

ایشالا  پست بعدی  ، بعد از بهبودی !

دعا کنید . ممنون

Advertisements