مژده                     مژده

نظر به استقبال پرشور  شما اغتشاش گران عزیز و

درخواست های مکرر خس و خاشاک های  محترم

.

.

.

شعبه دوم کهریزک در اوین به زودی افتتاح خواهد شد !!!

همراه با  اجرای ژانگولر و نوشابه مجانی !!

Advertisements