با این اوضاع اقتصادی خر توی خر

گفتیم بریم بمیریم !!   رفتم دیدم

.

.

.

قبر هم یارانه اش هدفمند شده !!

Advertisements