به نظر من ا. ن آدم کم نظیریه !!

.

.

چون توی تاریخ ریاست جمهوری ایران  تا حالا کسی پیدا

نشده توی این مدت کم گندی با این وسعت بزنه به ایران !!

Advertisements