قابل توجه پسرها

هیچ  وقت از همکارتون  خواستگاری نکنید   !!

.

.

.

چون وقتی جوابش نه باشه هر روز باید

با دیدنش  به خودت  فحش بدی  !!


Advertisements