به دختره بگو ده مدل آرایش بکن بلده !!

.

.

.

ولی بهش بگو یه قیمه درست کنه بلد نیست !!

Advertisements